#2879
willvlas
Moderator

MvB (Mannen Verband) en VvB (Vrouwen Verband)

Vanaf 1818 kende het Binnengasthuis de volgende afdelingen:
Mannen Zieken
Vrouwen Zieken
Mannen Verband
Vrouwen Verband
Mannen Venerische Ziekten (in 1842 veranderd in Mannen Syphilische Ziekten, in 1868 verdwenen)
Vrouwen Venerische Ziekten (in 1842 veranderd in Vrouwen Syphilische Ziekten, in 1868 verdwenen)
Mannen Krankzinnigen
Vrouwen Krankzinnigen

Vanaf 1892 ook:
Mannen Zenuwen
Vrouwen Zenuwen

Vanaf 1894 ook:
Mannen Ooglijders
Vrouwen Ooglijders

Vanaf 1865 (boek 1912) wordt de afdeling niet meer vermeld