Team

projectleiders

Angélique Janssens | Radboud Universiteit en Universiteit van Maastricht

Angélique Janssens is als hoogleraar demografische geschiedenis verbonden aan de leerstoelgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit en de faculteit voor Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van de geschiedenis van gezondheid, arbeid en levenstandaard in de negentiende en twintigste eeuw, met een speciale focus op de geschiedenis van mortaliteit en doodsoorzaken. Zij is projectleider van Dood in Amsterdam en de NWO-onderzoeksprojecten Lifting the burden of disease en The changing burden of disease. Zij is tevens co-editor-in-chief van het internationale wetenschappelijke tijdschrift The History of the Family. An International Quarterly

Jacco Wallinga | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Leids Universitair Medisch Centrum

Jacco Wallinga is hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en tevens bijzonder hoogleraar Mathematische Modellering van Infectieziekten bij de afdeling Biomedical Data Sciences van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is medeprojectleider van het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Hij heeft een bijzondere interesse in het onderzoek naar de dynamiek en de verspreiding van infectieziekten in het verleden.

 

onderzoekers

Katalin Buzasi | Leids Universitair Medisch Centrum & Radboud Universiteit

Katalin Buzasi is als postdoconderzoeker verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Radboud Universiteit op het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Zij is verantwoordelijk voor het subproject waarin wordt gewerkt aan het modelleren van sterfte en doodsoorzaken ten gevolge van infectieziekten in Amsterdam in de periode 1854-1940, met als doel veranderingen in de tijd op te sporen. Voor dat doel maakt ze complexe datavisualisaties. Het is tevens haar taak kwantitatieve analyses uit te voeren naar de sociaal-economische determinanten van sterfte en infectieziekten in de onderzoeksperiode. Katalin heeft een achtergrond in de economie en de econometrie.

Sanne Muurling | Radboud Universiteit

Sanne Muurling werkt als postdoconderzoeker bij het NWO-project Lifting the burden of disease aan de Radboud Universiteit. Zij is sociaal-economisch historicus met een bijzondere interesse in sociale ongelijkheden in het dagelijks leven van gewone mensen in het verleden. In haar subproject onderzoekt ze de afname van sterfte door infectieziekten tussen 1854-1940 vanuit het perspectief van de stedelijke ruimte. Hoe verschilden de sterftepatronen tussen de bevolking van verscheidende delen van de stad, tussen rijkere en armere buurten en straten? En hoe veranderden deze patronen in de loop der tijd, en door welke interventies? Om deze vragen te beantwoorden worden sterfgevallen en andere relevante data via GIS (Geografisch Informatiesysteem) en ruimtelijke statistiek in kaart gebracht en geanalyseerd.

 

Owen Lammertink | Radboud Universiteit

Owen Lammertink is als promovendus verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Hier doet hij promotieonderzoek naar de epidemiologische transitie onder Amsterdammers van 20 jaar en ouder die tussen 1854 en 1926 zijn overleden (The changing burden of disease). Zijn onderzoek is vooral gericht op de vraag wanneer en onder welke bevolkingsgroep de opkomst van degeneratieve ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker, zich als eerste voordeden. En liggen hier eventueel sociaal-economische verschillen aan ten grondslag? Hij voert dit promotieonderzoek uit naast zijn baan als docent in het middelbaar onderwijs. Owen Lammertink is opgeleid als historicus.

Tim Riswick | Radboud Universiteit

Tim Riswick is als universitair docent verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Hij heeft een bijzondere interesse in de vraag hoe ongelijkheden in sterfte in het verleden tot stand kwamen, en de rol die familieleden hierin speelden. Verder is hij co-editor van het internationale wetenschappelijke tijdschrift The History of the Family. An International Quarterly en bestuurslid van de European Society for Historical Demography.

Evelien Walhout | Universiteit Leiden

Evelien Walhout is als universitair docent verbonden aan de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het snijvlak van de historische demografie en gendergeschiedenis. Binnen het NWO-project Lifting the burden of disease kijkt ze vooral naar moedersterfte. Ze is tevens bestuurslid van het Yearbook of Women’s History en de International Commission for Historical Demography.

Nadeche Diepgrond | Radboud Universiteit

Nadeche Diepgrond is als junior onderzoeker verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit op het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Zij doet onderzoek naar het proces van medicalisering van het Amsterdamse Binnengasthuis en Buitengasthuis vanaf 1800 op basis van de patiëntenregisters, en onderzoekt de aanwezigheid van vergelijkbare bronnen voor andere steden. Nadeche bereidt tevens een promotievoorstel voor, getiteld ‘From Sick Bed to Death Bed: Investigating Medicalisation, Morbidity and Mortality in the Netherlands, 1800-1900’.

Jan Hornix | Radboud Universiteit

Jan Hornix is als junior onderzoeker verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit op het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Hij doet archiefonderzoek betreffende de sanitaire voorzieningen van Amsterdam in de periode 1854-1940. Daarnaast verzorgt hij de communicatie naar publiek en de vrijwilligers van de Citizen Science Community for the History of Health.

Minke Twijnstra | Radboud Universiteit

Minke Twijnstra is als datamanager verbonden aan de leerstoelgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit ten behoeve van het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Zij is van oorsprong medisch informatiekundige en nu als SEH-arts werkzaam in het Deventer ziekenhuis. Minke Twijnstra coördineert alle bewerkingen en coderingen van het Amsterdamse doodsoorzakenbestand 1854-1940.

Karin Wienholts | Radboud Universiteit

Karin Wienholts is als student verbonden aan de research master Historical Studies van de Radboud Universiteit. Vanaf 1 september 2021 loopt zij een onderzoeksstage bij het NWO-project Lifting the burden of disease. In wetenschappelijke literatuur uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw gaat zij op zoek naar medische informatie over ‘stuipen’ of ‘convulsies’, in die periode een belangrijke diagnose bij de dood van zuigelingen. Zij onderzoekt de ziektebeelden en aandoeningen die de medici van toen in hun literatuur aan stuipen koppelden, teneinde meer zicht te krijgen op mogelijke achterliggende oorzaken van de vroege dood van deze kinderen.