Team

projectleiders

Angélique Janssens | Radboud Universiteit en Universiteit van Maastricht

Angélique Janssens is als hoogleraar demografische geschiedenis verbonden aan de leerstoelgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit en de faculteit voor Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van de geschiedenis van gezondheid, arbeid en levenstandaard in de negentiende en twintigste eeuw, met een speciale focus op de geschiedenis van mortaliteit en doodsoorzaken. Zij is projectleider van Dood in Amsterdam en de NWO-onderzoeksprojecten Lifting the burden of disease en The changing burden of disease. Zij is tevens co-editor-in-chief van het internationale wetenschappelijke tijdschrift The History of the Family. An International Quarterly

Jacco Wallinga | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Leids Universitair Medisch Centrum

Jacco Wallinga is hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en tevens bijzonder hoogleraar Mathematische Modellering van Infectieziekten bij de afdeling Biomedical Data Sciences van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is medeprojectleider van het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Hij heeft een bijzondere interesse in het onderzoek naar de dynamiek en de verspreiding van infectieziekten in het verleden.

 

onderzoekers

Katalin Buzasi | Leids Universitair Medisch Centrum & Radboud Universiteit

Katalin Buzasi is als postdoconderzoeker verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Radboud Universiteit op het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Zij is verantwoordelijk voor het subproject waarin wordt gewerkt aan het modelleren van sterfte en doodsoorzaken ten gevolge van infectieziekten in Amsterdam in de periode 1854-1940, met als doel veranderingen in de tijd op te sporen. Voor dat doel maakt ze complexe datavisualisaties. Het is tevens haar taak kwantitatieve analyses uit te voeren naar de sociaal-economische determinanten van sterfte en infectieziekten in de onderzoeksperiode. Katalin heeft een achtergrond in de economie en de econometrie.

Sanne Muurling | Radboud Universiteit

Sanne Muurling werkt als universitair docent sociale geschiedenis bij de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Aan de hand van onderwerpen als criminaliteit en sterfte richt haar onderzoek zich op de vraag hoe categorieën als gender, sociaaleconomische status, alleenstaand moederschap, migratieachtergrond, of de plek waar iemand woonde bepaalden welke kansen gewone mensen hadden tussen 1600 en 1900. Zij is redacteur bij het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis.

 

Tim Riswick | Radboud Universiteit

Tim Riswick is als universitair docent verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Hij heeft een bijzondere interesse in de vraag hoe ongelijkheden in sterfte in het verleden tot stand kwamen, en de rol die familieleden hierin speelden. Verder is hij co-editor van het internationale wetenschappelijke tijdschrift The History of the Family. An International Quarterly en bestuurslid van de European Society for Historical Demography.

Mayra Murkens | Radboud Universiteit

Mayra Murkens is postdoctoraal onderzoeker binnen het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease aan de Radboud Universiteit. Vanuit de medische geschiedenis heeft zij zich middels haar dissertatie toegelegd op de historische demografie, waarbij ze ongelijkheden in sterfte in negentiende- en begin twintigste-eeuws Maastricht bestudeerde. In haar sub-project legt ze zich toe op de vraag hoe verschillende levenslopen sterftekansen beïnvloedden. Welke rol speelden bijvoorbeeld leefomstandigheden, familieomstandigheden en sociaaleconomische achtergrond in de kansen om aan een specifieke doodsoorzaak te overlijden? En hoe veranderden deze invloeden in de loop van de tijd? Met behulp van event-history analysis, waarbij de levensloop en unieke karakteristieken van een grote groep individuen worden geanalyseerd, zoekt zij naar een antwoord op deze vragen.

Rachel Elands | Radboud Universiteit

Rachel Elands is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het NWO-project Lifting the burden of disease. Zij is gepromoveerd in de epidemiologie op een proefschrift naar de relaties tussen omgevingsfactoren op jonge leeftijd en genetische kenmerken voor het risico op kanker. In het NWO-project doet zij onderzoek naar de determinanten van de modernisering van de gezondheid in Nederland vanuit een ruimtelijk perspectief. Zij heeft een speciale belangstelling voor de vraag of de afname van voeding gerelateerde besmettelijke ziekten ruimtelijk verdeeld was in het Amsterdam van de 19e eeuw. Was er meer sterfte aan voeding gerelateerde besmettelijke ziekten op bepaalde sociaaleconomisch minderbedeelde locaties? Bij voeding gerelateerde infectieziekten speelt voeding een belangrijke rol ten aanzien van de vatbaarheid om de ziekte te krijgen en de kans om eraan te overlijden.

Owen Lammertink | Radboud Universiteit

Owen Lammertink was als promovendus verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Hier deed hij promotieonderzoek naar de epidemiologische transitie onder Amsterdammers van 20 jaar en ouder die tussen 1854 en 1926 zijn overleden (The changing burden of disease). Hij is nu onderzoeker in het project, naast zijn baan als docent in het middelbaar onderwijs. 

Evelien Walhout | Universiteit Leiden

Evelien Walhout is als universitair docent verbonden aan de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het snijvlak van de historische demografie en gendergeschiedenis. Binnen het NWO-project Lifting the burden of disease kijkt ze vooral naar moedersterfte. Ze is tevens bestuurslid van het Yearbook of Women’s History en de International Commission for Historical Demography.

Nadeche Diepgrond | Radboud Universiteit

Nadeche Diepgrond is als promovendus verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Onder begeleiding van Tim Riswick en Sanne Muurling onderzoekt ze in haar proefschrift de medicalisering van Nederlandse ziekenhuizen en ongelijkheden onder ziekenhuispatiënten in de lange 19e eeuw. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van casestudies van verschillende ziekenhuizen, waaronder het Amsterdamse Binnengasthuis en Buitengasthuis. Nadeche heeft geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit en was al eerder betrokken bij Dood in Amsterdam als student-assistent en junior onderzoeker.

Karin Wienholts | Radboud Universiteit

Karin Wienholts is als junior onderzoeker verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universitieit. Als junior onderzoeker doet zij onderdoek naar de veelvoorkomende doodsoorzaak stuipen bij zuigelingen. Hiervoor reikt zij verder dan de stadsgrenzen van Amsterdam, en vergelijkt ze samen met andere onderzoekers stuipen in Amsterdam, Hermoupolis (Griekenland), Maastricht en Rostock (Duitsland). Zij onderzoekt de ziektebeelden en aandoeningen die de medici van toen in hun literatuur aan stuipen koppelden en hoe de doodsoorzaak zich onder bepaalde groepen in de maatschappij, als wel in bepaalde seizoenen, gedroeg. Hiermee wil zij meer zicht te krijgen op mogelijke achterliggende oorzaken van de vroege dood van deze kinderen.

Minke Twijnstra | Radboud Universiteit

Minke Twijnstra is als datamanager verbonden aan de leerstoelgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit ten behoeve van het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Zij is van oorsprong medisch informatiekundige en nu als SEH-arts werkzaam in het Deventer ziekenhuis. Minke Twijnstra coördineert alle bewerkingen en coderingen van het Amsterdamse doodsoorzakenbestand 1854-1940.

Zie voor meer informatie de website van ons onderzoeksproject Lifting the Burden of Disease.