#4923
Macy
Deelnemer

Vergeleken met andere woorden, dan begint het eerste woord met hoofdletter: A
Daarna volgt het woord: labii
Daaronder afkorting: inf. (mogelijk afkorting van: inferioris; zie wikipedia, labii inferioris (etc.)
Betreft de vraag in het jaar 1918, Fol.19.; scanp.439/547.} Afdeling 3-4.} datum Ingekomen 10 Mei, Uitgegaan 3 Juni.} Dagen verpleegd 24. (niets vermeld in kolom: OVERLEDEN) zie verder} https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5268/2.2.5.2.29.1/start/430/limit/10/highlight/9