#5413
Macy
Deelnemer

Inderdaad. Daarom hierbij wat extra tips voor zoeken naar aktes; betreft aktenummers, nodig voor verder zoeken naar doodsoorzaken. De dubbele burgerlijke standaktes van het jaar 1918 Amsterdam zijn vanaf 2023 openbaar volgens informatie op de website van het Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem. Het is echter nog niet mogelijk dat thuis op de computer te lezen. Men wordt geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid om naar het rijksarchief toe te gaan of nog eenvoudiger, mailtje te sturen naar voornoemd rijksarchief. (Ik heb dat niet gedaan voor het vergelijken van aktes in 1918.)
Betreft onderzoek daarom hierbij nog de volgende informatie hieronder.
Als voorbeeld archiefkaart Amsterdam, periode 1939-1960; archief.amsterdam/archief/30238/7 } zie} https://archief.amsterdam/indexen/deeds/985333f8-9e38-56a3-e053-b784100ade19
Betreft} Sara Agsteribbe, geboren 5 april 1918 te Amsterdam.
Men leest linksboven} accBS 8-36v.
En ook op deze archiefkaart datum en plaats van overlijden, het volgende}
Overleden te omg. Oswiecim op 5-11-’42. Akte no.A80-18v.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men nog meer vindt bij het raadplegen van deze burgerlijke stand aktes. Hieronder als eerste de geboorteakte} BS 8-36v. } Zie scanp.38/105} Geboorteaktedatum zes April 1918, toegangsnr.5009, registernr.8 => deelnr.8, bladnr.36v.} linksboven leest men Nº.4004. / Dat wordt door veel genealogen gebruikt als geboorteakte-nr.4004 (geboorteaktedatum 06-04-1918, in Nederland,
of afgekort: 6 apr 1918). Dus volgorde, dag-maand-jaar.
Betreft} toegangsnr.5009 = archiefnr.5009; registernummer, c.q. deelnummer en bladnummer; drie aktes per pagina; nog vollediger => archiefnr.5009, inventarisnr.7859, deelnr.8, bladnr.36v. (bladnummer 36 verso.)} https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5009/1.3.26.8/start/30/limit/10/highlight/8
Geboorteaktes incl. indexen op andere websites zoals familysearch.org } gemeente Amsterdam momenteel niet verder gevonden dan het jaar 1902. (via website genver.nl/)
Daarom wel gemakkelijker als men geboorteaktes van bijv. 1918 vergelijkt in de studiezaal van het Rijksarchief in Haarlem. (zie ook met informatie via website archieven.nl/)
Volledigheidshalve ook het zoeken naar de overlijdensakte, website} archief.amsterdam/inventarissen/scans/5009/} Reg.7391, deelnr.80, bladnr.18v.} scanp.20/104.} Amsterdam, akte ingeschreven op 29 juni 1951, bladnr.18v.} drie aktes, zie linksboven, Nº.100.} https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5009/5.2.1.80/start/10/limit/10/highlight/10
Meer informatie} Plaats van overlijden Auschwitz zoals vermeld op website joodsmonument.nl, zie} https://www.joodsmonument.nl/nl/page/184343/sara-agsteribbe
Alsmede website oorlogsgravenstichting.nl, zie} https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/1597/sara-agsteribbe
Dat is met link in rechterkolom website nationaalarchief.nl, twee pagina’s, zie p.1 van 2.} https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/1597A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_1597A_0002
Voor meer informatie betreft Sara Agsteribbe 1918} zoekresultaten}
taal Duits} https://collections.arolsen-archives.org/de/search
Zie ook taal Engels} https://collections.arolsen-archives.org/en/search
Aangezien Sara Agsteribbe nog een naamgenote heeft met andere geboortedatum is het invullen van het geboortejaar nodig op websites zoals hierboven. Zie ook met twee zoekresultaten, incl.geb.1918, website, voorbeeld zoekresultaat, twee resultaten} https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=7662669&ind=2
Zie, taal Engels,} https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_id=&s_lastName=Agsteribbe&s_firstName=Sara&s_place=&s_dateOfBirth=&cluster=true
Conclusie betr.} Sara Agsteribbe geb.1918; zij was niet rechtstreeks van kamp Westerbork gedeporteerd en overleden in Auschwitz. Haar overlijdensakte is alleen gevonden in de collecties van het Stadsarchief Amsterdam. Het vorenstaande voor tips doorgegeven; graag controleren en rekening houden met fouten zoals lees-/typefouten (e.e.a. niet door anderen nagekeken).