#5989
willvlas
Moderator

De buurtcode die rechtsboven op de akte staat is van het woonadres en wordt dus ingevoerd in de kolom onder “woonadres”. Als woonadres en overlijdensadres gelijk zijn wordt die buurtcode ook ingevuld in de kolom onder “overlijdensadres”. Is het overlijdensadres anders dan wordt daar geen buurtcode ingevoerd.

De bevolking groeit en de administratie groeit mee.
In 1930 werd de bestaande buurtindeling (met dubbele letters) nog verder verfijnd door het toevoegen van Romeinse cijfers en eventueel een letter.

https://tinyurl.com/4hhrt33u