#7099
Macy
Deelnemer

Hierbij zoals gevonden via de Indexen, scanpag.568van770,
geregistreerde: Pieter Riewert Huizinga, geboren 07-08-1867}
Gemeente Amsterdam, periode 1939-1960.}
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/985333f9-a59b-56a3-e053-b784100ade19?person=985333f9-a59c-56a3-e053-b784100ade19

En ook gevonden via de Indexen, scanpag.147van721,
geregistreerde: Anna Margaretha Nahuijsen, geboren 26-03-1880}
Gemeente Amsterdam, periode 1939-1960.}
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/98533402-2a51-56a3-e053-b784100ade19?person=98533402-2a52-56a3-e053-b784100ade19