#6011
Macy
Deelnemer

Waarschijnlijker is de transcriptie van Wil correct.
Afkorting} i.o. = in ontbinding.

Betreft een levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht.
Vergeleken met de overlijdensakte in het jaar 1941, (scanpag.15/103),
het geslacht van het kind is niet vermeld in die akte; men leest} [….]
alhier, bevallen van een kind, dat als levenloos is aangegeven.
=> Kind van het mannelijk geslacht, dat is niet vermeld in overlijdensakte-
nummer 77, aktedatum 26 september 1941; deelnr.12, pag.14.

Volledigheidshalve nog een afkorting van de letter o = onbekend
Hierbij ook om te vergelijken, zie o.a. pag.69 van 128, onderste regels, geciteerd}
‘t Kind is een paar dagen voor de geboorte gestorven zonder bekende oorzaak.
Zie link} https://www.ru.nl/publish/pages/856821/handschriften2b.pdf