#7027
willvlas
Moderator

Ik lees

diffuse bloeding uit (doorgehaald) in maag darm kanaal
nierbloedingen ? tandvleeschbloedingen
ontstaan na peritonsillair absces