#6310
willvlas
Moderator

Citaat uit de oorspronkelijke Invoerinstructie Amsterdamse Doodsoorzaken:

Voor het historisch onderzoek van deze bron is het van essentieel belang dat de informatie uit de bron
zo letterlijk mogelijk wordt ingevoerd om te voorkomen dat historisch belangrijke details
verloren gaan.

De gegevens worden brongetrouw, dus letterlijk, ingevoerd. Dit geldt voor alle gegevens
zoals ze op de scan staan inclusief komma’s en andere leestekens. Afkortingen, verkorte
schrijfwijzen en dergelijke kunnen waardevolle informatie geven. Een veel voorkomende
ziekte zal bijvoorbeeld vaker afgekort worden. Het zelfde geldt voor straatnamen en
beroepen. Oude schrijfwijzen kunnen zo helpen bij het lokaliseren van minder bekende
straten, stegen en grachten.

In principe geldt dit nog steeds (al kijken we niet zo nauw meer bij de leestekens).
Als je in andere bronnen afwijkende gegevens vindt kun je dat vermelden bij de Opmerkingen, maar in de kolommen A t/m AN komt alleen de informatie die op deze scans staat.