Artikel over ons onderzoeksproject op onderzoeksportaal Long-Run Health Matters

nieuws

Artikel over ons onderzoeksproject op onderzoeksportaal Long-Run Health Matters

Foto: drukker bij een offset-pers in het gebouw van het Algemeen Handelsblad, ca. 1928 // Stadsarchief Amsterdam

11 november 2021

Vorige maand publiceerde projectleider Angélique Janssens een Engelstalig artikel over ons onderzoeksproject Lifting the burden of disease op de website: Long-Run Health Matters (LRHM). LRHM is een onderzoeksportaal dat als doel heeft om lopend academisch onderzoek gericht op vraagstukken over gezondheid gezien vanuit een langetermijnsperpectief, te delen met een groot publiek. Het grootste deel van dit academische werk bevindt zich namelijk achter hoge betaalmuren van academische tijdschriften. LRHM daarentegen is open-access.

Angélique Janssens bespreekt in haar artikel ons onderzoek naar de oorzaken van de aanzienlijke reductie van sterfte sinds de negentiende eeuw. Ze laat tevens een eerste onderzoeksresultaat zien betreffende de afname van zuigelingensterfte in negentiende- en twintigste-eeuws Amsterdam, onderscheiden naar doodsoorzaak. Met een grafiek toont ze dat vage historische ziektebegrippen verdwenen uit de Amsterdamse doodsoorzakendata. Daarnaast laat de grafiek zien dat veel zuigelingen tot 1910 stierven aan infecties overgebracht via besmet water en voedsel. Na 1910 verdween deze doodsoorzaak, een ontwikkeling die waarschijnlijk te maken heeft met de verbeterde hygiëne in gezinnen.

Ben jij benieuwd naar haar artikel? Lees het dan hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *