Dood in Amsterdam

Promotie Mayra Murkens

Op 31 januari heeft Mayra Murkens, die sinds september het team van het Amsterdamse doodsoorzaken project versterkt, haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht succesvol verdedigd!

Nieuwe publicatie over historisch onderzoek naar doodsoorzaken

Projectleider Angélique Janssens publiceerde samen met professor Isabelle Devos een themanummer over hoe om te gaan met historische, individuele doodsoorzakendata, in het internationale tijdschrift Social History of Medicine. Lees hier meer over wat zij hierin allemaal precies bespraken.

Burgerwetenschap in de kijker

Sanne Muurling vertelde aan de Open Universiteit over ons project en de geweldige vrijwilligers.