Meld je aan voor een publieksevent in Maastricht over de gezondheid van Limburg

nieuws

Meld je aan voor een publieksevent in Maastricht over Limburgse gezondheid

Foto: een wijkzuster tijdens het bloedprikken bij een man in een behandelingskamer (1951) SHCL EAN-0611- 4353// Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

15 april 2022

Al jaren ligt de gemiddelde levensverwachting in Zuid-Limburg lager dan in de rest van Nederland. Om deze achterstand te doen verdwijnen zijn er meerdere initiatieven ontstaan om de gezondheidstoestand in Zuid-Limburg te verbeteren, met als eerste stap het GGD onderzoek  Op zoek naar de Limburg-factor. Covid drukt ons bovendien met de neus op de feiten hoe belangrijk die algehele gezondheidstoestand is, ook in het bieden van weerstand tegen pandemische infectieziekten.

Juist die infectieziekten hebben Limburg al eerder op een landelijke gezondheidsachterstand gezet. In de laat negentiende en begin twintigste eeuw was Limburg koploper met een torenhoge zuigelingensterfte, die voornamelijk werd veroorzaakt door maagdarminfecties. Maar ook andere infectieziekten zoals tuberculose, cholera en de mazelen tierden hier welig.

Wat zorgde er dan voor dat er een historische trendbreuk ontstond waarbij Limburg weer meer in de pas ging lopen met de rest van het land? Welke ziekten en doodsoorzaken speelden hierbij een doorslaggevende rol? En wat zijn dan de oorzaken van de huidige gezondheidsachterstand? Zijn er parallellen te trekken tussen de gezondheid van het heden en verleden, en wat zijn juist de verschillen? Op al deze vragen willen wij ingaan in dit brede publieksevenement.

Aanmelden via info-shcl@maastrichtuniversity.nl vóór 27-04-2022

Vrijdag 29 april 2022 tijd: 13.30-17.00
Locatie: Auditorium, Historisch Centrum Limburg
Adres: Sint Pieterstraat 7, Maastricht

Programma

Dagvoorzitter: prof. dr. Angélique Janssens, hoogleraar Historische Demografie (Universiteit Maastricht)

13.30-14.00 Inloop met koffie en thee

14.00-14.15 Officiële opening door mevrouw Anita Bastiaans, wethouder WMO, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit, Maastricht

14.15-14.45 Waarom werd Limburg een Corona hotspot? Prof. dr. Christian Hoebe, hoogleraar Sociale Geneeskunde en Infectieziektebestrijding, Universiteit Maastricht en tevens Hoofd Infectieziektebestrijding GGD Zuid-Limburg

Limburg heeft tijdens de twee jaar van de coronapandemie heel vaak het lijstje van de provincies aangevoerd van meeste coronagevallen, ziekenhuisopnames en sterfte. Wat weten we over de factoren die hierbij een rol gespeeld hebben, die deze impact voor juist Limburg zo groot hebben gemaakt?

14.45-15.15 Intermezzo: In gesprek met Hugo Luijten over de Pest, de Spaanse griep en Corona. Dr. Joris Roosen, hoofd onderzoek van het SHCL, interviewt Hugo Luijten (auteur, columnist en huishistoricus van L1) over de vergelijking tussen de pest, de Spaanse griep en Corona in Limburg. En staat tevens stil bij de manier waarop Luijten aan wetenschapscommunicatie doet voor het grote publiek.

15.15-15.45 Koffie en thee met vlaai

15.45-16.15 Ongezond Maastricht en de historische trendbreuk  in het begin van de twintigste eeuw Mayra Murkens MA, promovenda Universiteit Maastricht/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, departement geschiedenis.

Tijdsgenoten wisten het al, de gezondheidstoestand in Maastricht, en in de provincie Limburg als geheel, was beduidend slechter dan in de rest van Nederland aan het einde van de negentiende eeuw. Dit veranderde in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hoe zag die trendbreuk eruit? Waarom was die gezondheidstoestand eerder zo slecht, en wie waren daar het meest de dupe van? Wie profiteerden het meest van de verbeteringen in het begin van de twintigste eeuw, en waarom?

16.15-16.45 De Limburg-factor verklaard: levensloopaanpak vereist! Prof. dr. ir. Maria Jansen, hoogleraar Universiteit Maastricht en programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, GGD Zuid Limburg-Universiteit Maastricht

Recent onderzoek van Universiteit Maastricht en GGD Zuid Limburg wijst uit waarom Limburg in gezondheid al jarenlang minder goed scoort dan de rest van Nederland. We kunnen nu gericht de weg inslaan naar een trendbreukaanpak om intergenerationele overdracht tegen te gaan. Concrete voorbeelden gedurende de levenscyclus komen in deze lezing ter sprake.

16.45-17.00 Slotwoord door prof. dr. Nico Randeraad, directeur Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *