Waardoor kon de zuigelingensterfte zo sterk dalen in Amsterdam na 1880? Op zoek naar een veranderend epidemiologisch patroon

In 1856 sterven nog 200 op de 1.000 baby’s. Dat is heel hoog. Tot aan 1870 neemt de sterfte zelfs nog iets toe, maar na 1880 zien we een duidelijke en zelfs snelle daling tot ongeveer 40 per 1.000 in 1924. Hoe kan dat?

Waardoor kon de zuigelingensterfte zo sterk dalen in Amsterdam na 1880? Op zoek naar een veranderend epidemiologisch patroon Meer lezen »