Nieuws

Aankondiging verdediging proefschrift Owen Lammertink

Na vele jaren hard werken, zal Owen Lammertink binnenkort zijn proefschrift “De opkomst van het moderne ziektepatroon? Doodsoorzaken, degeneratieve aandoeningen en sociale ongelijkheid in Amsterdam, 1854-1926” verdedigen!

Promotie Mayra Murkens

Op 31 januari heeft Mayra Murkens, die sinds september het team van het Amsterdamse doodsoorzaken project versterkt, haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht succesvol verdedigd!

Nieuwe publicatie over historisch onderzoek naar doodsoorzaken

Projectleider Angélique Janssens publiceerde samen met professor Isabelle Devos een themanummer over hoe om te gaan met historische, individuele doodsoorzakendata, in het internationale tijdschrift Social History of Medicine. Lees hier meer over wat zij hierin allemaal precies bespraken.

Verslag van de vrijwilligersbijeenkomst van 2 september 2022 in Utrecht

In de statige stijlkamer van de Universiteit Utrecht, aan het Janskerkhof, kwamen opnieuw de vrijwilligers en de onderzoekers van Dood in Amsterdam bijeen voor gezelligheid en updates van het voortgaande onderzoek naar de sterfte in Amsterdam. Angélique Janssens introduceerde eerst de nieuwe onderzoekers op het project, Mayra Murkens en Rachel Elands. Zij volgen respectievelijk Tim Riswick en Sanne Muurling op als postdocs op het project. Dat betekent niet dat Sanne en Tim geen onderzoek meer zullen uitvoeren op de Amsterdamse doodsoorzaken, maar zij zullen dat in het vervolg doen als universitair docent van de Radboud Group for Historical Demography and Family History, waar zij een vaste aanstelling hebben gekregen. We moesten wel definitief afscheid nemen van Jan Hornix, die eerst als student en later als junior onderzoeker de groep heeft bijgestaan met allerlei speurwerk in het archief alsmede de website www.doodinamsterdam.nl en het maken van geregelde nieuwsberichten voor de vrijwilligers.

Lees ons verhaal over de laatste pokkenepidemie op de website van het Amsterdamse Stadsarchief

Deze week publiceerde Sanne Muurling een verhaal over de laatste pokkenepidemie in Amsterdam op de website van het Stadsarchief Amsterdam. In haar verhaal vertelt ze over Johannes Dirk la Croix die pas 1 jaar oud was toen hij overleed aan pokken. Net als zoveel andere slachtoffers van de Amsterdamse pokkenepidemie van 1870-1872, kwam Johannes Dirk uit een arme volksbuurt. Lees het volledige verhaal over zijn ongelukkig lot en dat van andere slachtoffers op de website van het Stadsarchief.