cholera

De beangstigende cholera-epidemie: verwrongen gezichten en verschrompelde lichamen

Ziektesymptomen waren schokkend: veel slachtoffers hadden verwrongen en zwaar ingevallen gezichten die langzaam donkerblauw kleurden en het lichaam verschrompelde door heftige diarree waar niet tegenop te drinken was. Jongeren zagen er daardoor al snel uit als oude mensen.

De beangstigende cholera-epidemie: verwrongen gezichten en verschrompelde lichamen Meer lezen »

De uitzonderlijke gezondheidstoestand van de Joodse buurten

Uit verscheidene historische rapportages blijkt dat Joodse buurten een zeer gunstige sterfteverhouding kenden, die onevenredig was aan de hoge bevolkingsdichtheid en de “hoogst armoedige bevolking”. De Amsterdamse doodsoorzakenregisters onderschrijven deze uitzonderlijke gezondheidstoestand.

De uitzonderlijke gezondheidstoestand van de Joodse buurten Meer lezen »