degeneratieve ziekten

Ongelijkheid in gezondheid en doodsoorzaak binnen één buurt, Amsterdam 1858-1860

Hoewel arm en rijk in Amsterdam veelal met elkaar in dezelfde buurt woonden, was er binnen die buurten wel degelijk sprake van sociale segregatie. Owen Lammertink laat zien hoe die sociale segregatie binnen buurten van invloed was op sterfte in Amsterdam tussen 1858 en 1860.

Ongelijkheid in gezondheid en doodsoorzaak binnen één buurt, Amsterdam 1858-1860 Meer lezen »