sociaal-economische status

Oneerlijke sterfte: Sterftekansen onder jonge kinderen midden negentiende eeuw

Een aantal vrijwilligers heeft zich druk bezig gehouden met het verzamelen van geboorte- en overlijdensaktes van kindjes tot vijf jaar in het midden van de negentiende eeuw. Hier zijn de eerste resultaten van het onderzoek dat met deze data wordt gedaan!

Oneerlijke sterfte: Sterftekansen onder jonge kinderen midden negentiende eeuw Meer lezen »

Ongelijkheid in gezondheid en doodsoorzaak binnen één buurt, Amsterdam 1858-1860

Hoewel arm en rijk in Amsterdam veelal met elkaar in dezelfde buurt woonden, was er binnen die buurten wel degelijk sprake van sociale segregatie. Owen Lammertink laat zien hoe die sociale segregatie binnen buurten van invloed was op sterfte in Amsterdam tussen 1858 en 1860.

Ongelijkheid in gezondheid en doodsoorzaak binnen één buurt, Amsterdam 1858-1860 Meer lezen »

Het belang van informatie over vrouwen in historisch-demografisch onderzoek- een uitstapje naar Maastrichtse doodsoorzaken

Specifieke informatie over vrouwen, zoals bijvoorbeeld hun sociaal-economische status, is essentieel in historisch-demografisch onderzoek. Helaas is dit niet altijd zo gemakkelijk beschikbaar als informatie over mannen. Met behulp van de Amsterdamse vrijwilligers hebben we voor Maastricht, waarvoor soortgelijke bronnen over doodsoorzaken beschikbaar zijn als voor Amsterdam, extra informatie over de overleden Maastrichtse vrouwen weten te achterhalen. Hierdoor werd het mogelijk om tot belangrijke inzichten te komen over de verschillen in sterfte onder vrouwen.

Het belang van informatie over vrouwen in historisch-demografisch onderzoek- een uitstapje naar Maastrichtse doodsoorzaken Meer lezen »

Onze data laten zien dat de allerrijkste Amsterdammers zich vroeger beter konden beschermen tegen infecties

De sociaal-economische verschillen in sterfte bestaan volgens sommige onderzoekers al zo’n tweehonderd jaar. Zij beargumenteren dat welvarende mensen altijd bevoordeeld waren doordat ze toegang hadden tot meer geld, kennis en macht. Wij zien dat de allerrijksten van Amsterdam inderdaad infecties vermeden en op latere leeftijd stierven aan degeneratieve ziekten.

Onze data laten zien dat de allerrijkste Amsterdammers zich vroeger beter konden beschermen tegen infecties Meer lezen »