kaarten

Onze vrijwilligers brachten precies in kaart waar de rijkste en armste Amsterdammers woonden

Meer dan een jaar zijn vrijwilligers bezig geweest met het invoeren van data uit het kadaster. In deze archieven is bijgehouden wat de belastbare opbrengst per pand was voor het jaar 1907. Wanneer we bij die belastbare opbrengst 25 procent optellen, krijgen we de huurwaarde. In het vervolg van ons onderzoek kunnen we aan de hand van die huurwaarde de sociaal-economische positie van overleden Amsterdammers bepalen.

Onze vrijwilligers brachten precies in kaart waar de rijkste en armste Amsterdammers woonden Meer lezen »