citizen science community

Meld je snel aan voor ons nieuwe forum!

Vanaf nu kun je ons nieuwe forum bezoeken: dit forum is eigenlijk niet veel anders dan het oude. Het forum stelt je in staat om in contact te komen met de citizen scientists die ons helpen met het digitaliseren van interessante bronnen. Je kunt vragen stellen of beantwoorden over bijvoorbeeld moeilijke leesbare teksten of onbekende historische begrippen. Of je kunt bijzonderheden met elkaar delen over invoerwerk, Amsterdam of andere relevante zaken.

Onze vrijwilligers brachten precies in kaart waar de rijkste en armste Amsterdammers woonden

Meer dan een jaar zijn vrijwilligers bezig geweest met het invoeren van data uit het kadaster. In deze archieven is bijgehouden wat de belastbare opbrengst per pand was voor het jaar 1907. Wanneer we bij die belastbare opbrengst 25 procent optellen, krijgen we de huurwaarde. In het vervolg van ons onderzoek kunnen we aan de hand van die huurwaarde de sociaal-economische positie van overleden Amsterdammers bepalen.

Een prijs voor Angélique Janssens en haar team

Op 28 september kreeg Angélique Janssens een facultaire onderzoekprijs uitgereikt voor het Amsterdamse doodsoorzakenproject. Wij zijn daar natuurlijk allemaal heel trots op want de prijs is bedoeld voor het gehele team, en natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die zo hard hebben mee geholpen de data te verzamelen.