binnengasthuis

Aanstaande moeders in nood: sterfte op de kraam- en gynaecologieafdelingen van het Amsterdamse Binnen- en Buitengasthuis, 1856-1896

Het ziekenhuis was een plek die de meeste mensen in de negentiende eeuw probeerden te vermijden. Toch kon er wel degelijk hulp geboden worden, zeker op de kraamvrouwenafdeling, waar de sterfte relatief laag was. Desondanks is het fijn om te zien dat de kraamvrouwenzorg een flink eind is gekomen, zeker nu onze eigen Tim net vader is geworden!

Aanstaande moeders in nood: sterfte op de kraam- en gynaecologieafdelingen van het Amsterdamse Binnen- en Buitengasthuis, 1856-1896 Meer lezen »

Van ziekbed naar sterfbed? De kans om te overlijden in de eerste 100 dagen in het Binnengasthuis

Tegenwoordig worden ziekenhuizen beschouwd als het centrum van de moderne geneeskunde. Toen de eerste ziekeninstellingen zich in de achttiende en negentiende eeuw ontwikkelden, was de situatie echter totaal anders. Deze instellingen werden gekenmerkt door hoge sterftecijfers en een slechte reputatie: “killing more than they cured”. Hadden mensen met een bepaalde sociale achtergrond een hogere of lagere sterftekans? En zo ja, is er dan een vorm van ongelijkheid in de ziekenhuiszorg die we kunnen waarnemen?

Van ziekbed naar sterfbed? De kans om te overlijden in de eerste 100 dagen in het Binnengasthuis Meer lezen »