Tim Riswick

Tim Riswick is als postdoconderzoeker verbonden aan de afdeling Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis van de Radboud Universiteit op het NWO-onderzoeksproject Lifting the burden of disease. Hij heeft een bijzondere interesse in de vraag hoe ongelijkheden in sterfte in het verleden tot stand kwamen, en de rol die familieleden hierin speelden. In zijn subproject onderzoekt hij de afname van sterfte door infectieziekten in Amsterdam tussen 1854-1926 vanuit een levensloopperspectief. Welke invloed hebben individuele en familiekenmerken op het risico om te overlijden aan een specifieke infectieziekte? Verandert dit over de tijd heen? En welke andere factoren zijn er verantwoordelijk voor de sterftedaling door infectieziektes? Verder is hij co-editor van het internationale wetenschappelijke tijdschrift The History of the Family. An International Quarterly en bestuurslid van de European Society for Historical Demography.

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden waar je naar zoekt. Wellicht dat een zoekopdracht kan helpen.