Resultaten

De pokken, het eerste virus dat door vaccinatie werd uitgeroeid

Het Buitengasthuis speelde een belangrijke rol in de laatste pokkenepidemie van 1870-1872. Geneesheer Guillaume Daniel Louis Huet reflecteerde op het verloop van de epidemie in het Buitengasthuis. De cijfers bleken er niet om te liegen: meer dan twee-derde van de 1441 mensen die ten tijde van epidemie in het Buitengasthuis waren verpleegd was weliswaar ooit gevaccineerd, maar niet gehervaccineerd…

Gedood door de technologische vooruitgang in vervoer

Aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw werden verschillende moderne vormen van vervoer steeds normaler. Met behulp van de Amsterdamse doodsoorzakenregisters kan worden geobserveerd hoe nieuwe technologische ontwikkelingen gevolgen hadden voor externe doodsoorzaken. Het is duidelijk dat, net als vandaag de dag, trams, treinen en auto’s ook toen al voor dodelijke slachtoffers zorgden.